Cesta do školy

Textem
Svoji cestu do školy začínám v dolní třetině jedné z nejstarších ulic v našem městě, na Rvačově. Ulice prošla nedávno rozsáhlou rekonstrukcí obsahující kompletní výměnu inženýrských sítí, zcela nové žulovými kostkami dlážděné silnice a chodníku, instalací nových světel veřejného osvětlení a také nových ampliónů městského rozhlasu. Od našeho domu, který také v sočasné době probíhá rozsáhlou rekonstrukcí jdu asi 50 metrů z kopce, okolo domu kde zemřel podřipský buditell Ervín Špindler. Potom na míjím na druhé straně ulice míjím roudnickou ZUŠ. Tato škola má dlouhou tradici - byla založena už roku 1939 a o její založení se velmi zasloužil klavírista Kamil Pavlík. Škola už od počátků zasahovala do kulturního života celého Podřipska různými komorními či dechovými orchestry nebo třeba i velkou zásluhou na nastudování oper pro Roudnici. V současnosti má škola přes 600 žáků. Moje cesta pokračuje dále z kopce, po Náměstí Jana z Dražic, okolo Soukromé podřipské střední školy a středního odborného učiliště o.p.s. jejíž tradice tak dlouhá není, čítá pouze 19 let. Za budovou školy odbočím doleva, kousek jdu po velmi rizikovém úseku úzkého chodníku, který je dokonce i v úrovni se silnicí. Pak ale pokračuje už zcela regulérní chodník, a má cesta pokračuje po Havlíčkově ulici, nejdříve okolo obchodu se značkovým zbožím, okolo Restaurace u Wágnerů a poté kolem vysoké zdi chránící zahradu římskokatolického kostela Narození Panny Marie. Nejprve ale kolem Rudného pramene - červeně zabarvené vody vyvěrající z podzení. Pramene který dal Roudnici jméno, ale v současné době se nenachází zrovna v reprezentativním stavu. Kolem rudného pramene se dostávám až k již zmiňovanému kostelu. Ten nechal spolu s augustiniánským klášterem postavit na místě kostelíka roku 1333 pražský biskup Jan z Dražic. Byl dostavěn již roku 1360. Poté byl ale několikrát poškozen a to především husitskými válkami a roku 1676 požárem. Koncem 18. století se pak dočkal barokních úprav. Současným administrátorem působícím v tomto kostele je Mgr. Karel Kočí. Po 320 metrech, tedy přibližně 3 minutách cesty se nacházím před budovou roudnického gymnázia gymnáziem. Tedy před školou s více než 130 letou tradicí, s přibližně třemi sty studenty a současným ředitelem Mgr. Miloslavem Mannem. Před školou kde v posledních 6 letech trávím velkou část svého všedního dne.
Obrazem